XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.11.2023

1. Rodziców dzieci przed chrztem oraz osoby, które w najbliż­szym czasie pragną pełnić funkcję rodziców chrzestnych za­praszamy na konferencję chrzcielną w sobotę o godz. 19:00.

2. Na spotkanie grupy młodzieżowo studenckiej zapraszamy w przyszłą niedzielę po mszy świętej o godz. 18:00. Tematem spotkania będzie: „Katolicy a protestanci. Płaszczyzny dialogu”.

3. Od 27 listopada rozpoczniemy wizyty duszpasterskie. Planowany grafik jest umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. Wizyty będziemy rozpoczynać w dni powszednie o godz. 17:30, w soboty o 9:30. Zgodnie z zapowiedzią odwiedzimy osoby, które złożyły zaproszenie.

PLAN KOLĘDY 2023

0 Comments