O Parafii

 1. 1938 r.

  Od tego się zaczęło..

  W 1938 roku Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusowego zakupiło od p. Antoniego Zawłockiego teren z małym dworkiem w Grabowie. W lipcu 1939 zakończono wszystkie formalne sprawy dotyczące zakupu i przedstawiono plany pod budowę klasztoru i szkoły. Zamysły Boże były jednak inne. 1 września 1939 r. wybuchła wojna i planów tych nie zrealizowano. Siostry podczas wojny mieszkały w Warszawie i prowadziły tajne nauczanie. Po Powstaniu Warszawskim Siostry zamieszkały w Grabowie i pracowały w duszpasterstwie parafialnym. Dzięki pomocy sąsiadów rozbudowano dom i dobudowano małą kaplicę.

 2. 1952 r.

  Poświęcenie Kaplicy

  W 1952 roku Ks. Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski, poświęcił kaplice erygował parafię pod wezwaniem Św. Zofii Magdaleny Barat. Kaplica była kościołem parafialnym do 1989 roku. Parafią zarządzali kolejno Ks. Henryk Kleczyński, Ks. Tadeusz Wojdat i Ks. Andrzej Fijałkowski.

 3. 1990 r.

  Wzniesienie kościoła i parafii

  W 1990 roku proboszczem został Ks. Janusz Baranowski, który w latach 1990 -1995 na miejscu dawnego klasztoru i kaplicy, który siostry wraz z częścią gruntu ofiarowały parafii , wzniósł kościół parafialny i plebanię.

Duszpasterze

Oto nasi duszpasterze

ks. kanonik Krzysztof Siwek

Proboszcz

ks. Karol Alexandrowicz

Wikariusz

ks. Prałat Janusz Baranowski

Rezydent

Najczęściej zadawane pytania

Many first time parents have questions about celebrating the Sacrament of Baptism. We hope your questions are answered here below.

Who are the Disciples of Christ?

We are a mainline Protestant denomination (similar to Methodists and Presbyterians) with more than 700,000 members in the United States and Canada. We believe that Jesus Christ is the Son of God. We believe the Bible is God’s word, and we give each person the freedom to responsibly interpret the Bible for themselves.

How big is the church?
What time is your Sunday worship service?
What do you offer for babies and toddlers?
Who goes to your church?
Do I have to belong to your denomination to attend?
Do you have to dress up to attend your worship service?
What kind of things do you do in your worship service?
Can a visitor take communion?
What kind of adult education/spiritual growth opportunities do you offer?
i-logoimg-w.png

Zamów intencje Mszy św.

Odbywają się w każdą środę oraz niedzielę.