Sakramenty Święte

Chrzest

Chrzest Święty

Chrzest dzieci sprawowany jest w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy o godz. 12:30 (w lipcu i sierpniu o 11:00), lub w sobotę poza Mszą Świętą. Pozostałe terminy należy konsultować z ks. Proboszczem . Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w konferencji chrzcielnej. W naszej parafii konferencje odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 19:00 w kościele. Dokumenty i dane potrzebne do chrztu dzieci: - metryka USC urodzenia dziecka (do wglądu), - data i miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa rodziców, ewent. zawarcia związku cywilnego. Uwaga: pary żyjące bez związku i osoby niepraktykujące muszą spełnić szczególne wymagania, w tej sytuacji zapraszamy na rozmowę do kancelarii, - dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania), - zaświadczenia z parafii zamieszkania matki i ojca chrzestnego (może być doniesione na sam chrzest), - jeśli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii pozwolenie od ks. Proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest w parafii tutejszej. - aby sprawniej załatwić formalności przed przyjściem do kancelarii prosimy wydrukować i wypełnić formularz z danymi (w dowolnym formacie). , Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto ukończył 16 lat, jest wierzącym praktykującym katolikiem, przyjął sakrament bierzmowania i prowadzi życie zgodne z wiarą. Zwyczajowo rodzice chrzestni przygotowują świecę chrzcielną i białą szatę. Funkcji chrzestnego nie mogą pełnić osoby żyjące tylko w związkach cywilnych, lub żyjące razem bez związku, podlegające karom kościelnym, apostaci. Chrzest dorosłych - odbywa się po ukończeniu przygotowania, osoby zainteresowane zapraszamy do kancelarii.

FORMULARZ CHRZCIELNY

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania zwykle rozpoczyna się w 8 klasie lub 1 klasie ponadpodstawowej. Spotkania odbywają się w grupie rówieśniczej, rozpoczynają z początkiem roku szkolnego. Osoby dorosłe przygotowują się w specjalnych ośrodkach duszpasterskich, informacje o kursach można znaleźć na stronie archwwa.pl. Dokumenty potrzebne do bierzmowania: świadectwo chrztu, jeśli kandydat mieszka w innej parafii pozwolenie od Ks. Proboszcza miejsca, zamieszkania aby przygotowanie i przyjęcie bierzmowania odbyło się w parafii tutejszej, dane świadka bierzmowania. Świadek bierzmowania musi spełnić wymogi jak na rodzica chrzestnego.

MAŁŻEŃSTWO

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się jak najwcześniej, aby ustalić planowaną datę ślubu. Jeśli ślub ma się odbyć poza parafią zamieszkania występują o zgodę na załatwienie formalności poza parafią zamieszkania. Następnie trzy miesiące przed ślubem w parafii gdzie ma odbyć się ślub spisują protokół. Dokumenty i dane potrzebne do spisania protokołu przedmałżeńskiego: - odpis aktu chrztu z parafii chrztu (ważne pół roku od daty wystawienia), - świadectwo bierzmowania, (jeśli nie zostało odnotowane w akcie chrztu), - dokumenty z USC (dla małżeństwa konkordatowego, ważne 180 dni), - dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport), - dane świadków małżeństwa (wiek i adres zamieszkania - świadek musi być osobą pełnoletnią). - aby sprawniej załatwić formalności przed przyjściem do kancelarii prosimy wydrukować i wypełnić formularz z danymi w dowolnym formacie: , Narzeczeni są zobowiązani do odbycia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej, w dowolnym ośrodku. Listę kursów można znaleźć na stronie archwwa.pl.

POKUTA I POJEDNANIE

Sakrament pokuty i pojednania

Z sakramentu pokuty i pojednania można skorzystać w dni powszednie przed każdą Mszą Świętą, w niedziele podczas Mszy Świętych. Osoby słabo słyszące mogą umówić się na spowiedź w zakrystii.

NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych

Chorych odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca lub na wezwanie telefoniczne. Przy łóżku chorego należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż i świecę, wodę do popicia dla chorego. Godzinę przed przyjęciem komunii powinno się zachować post, powstrzymać od posiłków, z wyjątkiem koniecznych leków i wody.

POGRZEB

Pogrzeb Katolicki

Dokumenty wymagane: - odpis aktu zgonu z USC, jeśli zmarły jest spoza parafii pozwolenie na pogrzeb katolicki z Parafii zamieszkania zmarłego, gdy pochówek ma dokonać się na naszym cmentarzu parafialnym: kartę zgonu (część przeznaczoną dla administracji kościoła), zaświadczenie, czy zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte, oryginał umowy zakupu grobu.

i-logoimg-w.png

Zamów intencje Mszy św.

Odbywają się w każdą środę oraz niedzielę.