XI NIEDZIELA ZWYKŁA 16.06.2024

1. Na nabożeństwa czerwcowe zapraszamy codziennie o godz. 17:30. Niech udział w nabożeństwach czerwcowych pogłębi naszą pobożność eucharystyczną.

2. Na Mszę Świętą dziękczynną za miniony rok szkolny z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkolnych szkół SP100 i Aurus zapraszamy w piątek o godz. 7:00.

3. Na kolejny warsztat biblijny zapraszamy w sobotę o godz. 16:00 w domu Sióstr Sacre Coure.

4. Z naszej parafii odeszła do wieczności +Bogumiła Przesław. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

zapowiedź pierwsza:
Łukasz Mateusz Chrobak kawaler z parafii tutejszej
Katarzyna Żeleźnik panna z parafii tutejszej


prosimy o modlitwę w intencji narzeczonych
Jeżeli ktoś zna jakiekolwiek przeszkody, które stoją na drodze zawarcia małżeństwa wyżej wymienionych powinien je niezwłocznie zgłosić w kancelarii parafialnej.

0 Comments