UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 25.05.2024

1. Kolejne spotkanie grupy „Powstań i idź” odbędzie się dziś o godz. 19:00 w salce domu parafialnego.

2. W najbliższy czwartek przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli tzw. Boże Ciało. Po mszy świętej o 9:30 ruszy procesja ulicami Taneczna, Krasnowolska, Poloneza, Pląsy, Taneczna. Pozostałe msze tego dnia będą odprawione o godz. 8:00 i 18:00.

Dzieci chcące sypać kwiatki na procesji zapraszamy na próbę jutro o godz. 19:00.

3. Kardynał Kazimierz Nycz zaprasza mieszkańców Warszawy i archidiecezji warszawskiej do Świątyni Opatrzności Bożej na Mszę Świętą w Dzień Dziękczynienia – w niedzielę 2 czerwca o godz. 12:00.

4. Przypominamy, że z racji prac na dachu ogród w tygodniu pełni rolę placu budowy, stąd bramy i furtki od ul. Tanecznej są zamknięte. Prosimy o zachowanie ostrożności i korzystanie z przejścia po prawej stronie kościoła.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

zapowiedź pierwsza:
Karol Fijałkowski kawaler z parafii tutejszej
Justyna Piechniak panna z Parafii Podwyższenia św. Krzyża w Miętnym

zapowiedź druga:
Bartosz Eugeniusz Popiel kawaler z parafii tutejszej
Monika Maria Mendrala panna z Parafii św. Mikołaja w Kraczkowej

zapowiedź druga:
Wojciech Schabek kawaler z parafii tutejszej
Inga Płandowska panna z Parafii św. Łukasza Ewangelisty w Warszawie

Prosimy o modlitwę w intencji narzeczonych
Jeżeli ktoś zna jakiekolwiek przeszkody, które stoją na drodze zawarcia małżeństwa wyżej wymienionych powinien je niezwłocznie zgłosić w kancelarii parafialnej.

0 Comments