Spotkania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania

W naszej parafii przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu i trwa dwa lata.

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Przygotowanie obejmuje integrację, udział w celebracjach liturgicznych, katechezach, wolontariacie. Nowym elementem jest zaangażowanie rodzin w  formację kandydatów. Zapraszamy uczniów klas ósmych i starszych. 

Spotkanie organizacyjne planowane jest 15.09.2024 po Mszy Świętej o 18:00. Na spotkanie zaproszeni są również rodzice kandydatów.

Zapraszam do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej

Odpowiedzialny ks. Karol

0 Comments