Róża Różańcowa

Róża Różańcowa

“Nie traćcie nadziei. Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo, jeśli

przyjdzie – będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. W tej

walce, która się toczy między gromadą szatanów a Chrystusem, tych, którzy wierzą, że są wezwani, (Bóg) wezwie na głębię i będzie tak, jak chce sam Bóg”.Sługa Boży kard. August Hlond

Najbliższe spotkania prowadzi:

s. Maria.RSCJ. której życzymy wielu łask od Matki Bożej

 

Intencje na wrzesień

– za Kościół święty i Papieża
– o nawrócenie grzeszników
– za Ojczyznę o jedność i miłość
– za należących do Róż Różańc. o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i zdrowie
– módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

– za wszystkie dzieci aby w nowym roku szkolnym pragnęły uczyć sie także o Panu Bogu
– za Kapłanów i Parafian

– za nieprzyjacioł Koscioła świętego
– za zmarłych z naszych rodzin, dusze w czyścu cierpiące, poległych na wojnie

– o pokój na Ukrainie i nawrócenie Rosji

– o umocnieni w wierze, miłości i nadziei dla wątpiących i przeżywających kryzysy

 


1 lipca – podziekowania dla ka Prałata Janusz Baranowskiego

za opiekę i co uczynił dla naszych serc i Boga.

 

 

S. Maria przypomniała o kopii fresku Mater Admirabilis (Matki Przedziwnej) w kościele św. Katarzyny na Służewie. Oryginał

namalowany przez postulantkę Paulinę Perdreau w 1844 zanjduje sie

w kaplicy sióstr Sacre Coeur w klasztorze Trinita dei Monti.. Z klasztorem sióstr Sacre Coeur związała się rzymska Polonia, bywali

tu Cyprian Kamil Norwid, Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński. Tu dyskutowano nad przyszłością Ojczyzny. Jak głosi podanie, pewnego dnia Maryja miała uśmiechnąć się do m. Makryny Mieczysławskiej, ksieni bazylianek z Mińska i powiedzieć, że pragnie, aby czczono Ją jako Matkę Przedziwną. Maryja miała też wyrazić życzenie, aby w litanii wzywano Ją jako Matkę Przedziwną, powtarzając ten tytuł

trzy razy. 26 marca 2003 Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił obraz. W niedzielę 11 maja w kościele św. Katarzyny odbyła się uroczystość intronizacji obrazu Mater Admirabilis do kultu publicznego.

 


3 czerwca – krótka konferencja s. Marii.RSCJo nowej błogosławionej Paulinie Jaricot, założycielce Róż Różancowych. W wieku 17 lat podjęła prosty sposób życia i zapragnęła służyć Bogu. Złożyła prywatny ślub czystości. Z gronem dziewcząt w swoim wieku założyła Stowarzyszenie Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Codziennie adorowały Jezusa Eucharystycznego. Kiedy Paulina miała 23 lata, jej dzieło, już w pełnym rozkwicie, przeszło pod zarząd Specjalnej Rady i wówczas podjęła inną, duchową formę wspierania Dzieła. Otoczyła je modlitwą różańcową. W ten sposób powstał Żywy Różaniec.

 


6 maja –

 

Z okazji imienin życzymy siostrze jak najwięcej wytrwałości w wierze i pogody ducha czerpanej z miłości do naszego Pana, a także zdrowia i światła tak jasnego, aby żadna siła nie przyćmiła blasku obranej przez siostrę drogi umiłowania Pana Jezusa. Szczęść Boże Siostro! Niech Bóg Jedyny prowadzi Siostrę każdego dnia! Wszystkiego co najlepsze życzą Róże Różańcowe


10 listopada, 1 grudnia, ,9 lutego,4 marca,1 kwietnia,
6 października


6 września – w przeddzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Różaniec jako najbardziej uniwersalny sposob modlitwy w katolicyzmie. Różaniec wpisuje misterium Chrystusa w tok Jego

ziemskiego życia i życia Maryi

 


8 sierpnia – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny , Należy pamiętać, że Kościół wyznaje wiarę w niepokalane (ale nie dziewicze, jak

w przypadku Jezusa Chrystusa) poczęcie Maryi, która została w ten

sposób zachowana od skażenia grzechem pierworodnym.


4 lipca – Paulina Jaricot – założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Wspólnot Żywego Różańca będzie ogłoszona błogosławioną. Decyzję ogłosił w tych dniach Papież Franciszek.  S.Maria przyponiała życiorys oraz historia Żywego Różańca .


2 czerwca – krótkie spotkanie formacyjne w przededniu

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 


5 maja – krótkie spotkanie formacyjne.

W dniu imienin życzymy siostrze jak najwięcej wytrwałości w wierze i pogody ducha czerpanej z miłości do naszego Pana, a także zdrowia i światła tak jasnego, aby żadna siła nie przyćmiła blasku obranej przez siostrę drogi umiłowania Pana Jezusa.


3 marca – krótkie spotkanie formacyjne
2 lutego – krótkie spotkanie formacyjne
6 stycznia – krótkie spotkanie formacyjne
2 grudnia – krótkie spotkanie formacyjne
2 pździernika – krótkie spotkanie formacyjne


 2 września – El gran milagro ( Największy z cudów}. Porywający, pełnometrażowy film animowany o największym cudzie jakim jest Msza Święta.


5 sierpnia – wyznanie wiary i modlitwa powszechna, czyli modlitwa wiernych, są rozwinięciem i zakończeniem liturgii słowa. Przygotowanie darów ofiarnych . W procesji z darami przynosi się dary, są nimi przede wszystkim chleb i wino – materia Eucharystii. Umieszcza się je w odpowiednim miejscu. Chleb i wino podaje się na ołtarz, pozostałe umieszcza się poza ołtarzem. Następnie odbywa się ofiarowanie darów. Kapłan miesza wino z wodą. Według Apokalipsy (17,15) oznacza to zjednoczenie Chrystusa z wiernymi. Oznacza także zjednoczenie boskiej i ludzkiej natury w Chrystusie, albo też krew i wodę z przebitego boku Chrystusa . Następnie kapłan okadza ołtarz i dary, okadza się celebransa i lud oraz kapłan obmywa ręce na znak pragnienia wewnętrznego oczyszczenia.
1 lipca Liturgia słowa – wszyscy pożywiają się pokarmem, jakim jest Słowo Boże. Chrystus przemawia do swojego ludu przez ludzi (kapłanów i świeckich) przemieniając ich serca. W dni powszednie odczytuje się dwa czytania – czytanie ze Starego Testamentu lub Dziejów, Listów Apostolskich i ewentualnie Apokalipsy (to zależy od układu czytań w danym roku) i Ewangelię. Między czytaniami wykonuje się Psalm i aklamację „Alleluja”. W niedziele i uroczystości odczytuje się trzy czytania. Jedno ze Starego Testamentu, jedno z Dziejów, Listów Apostolskich lub Apokalipsy i Ewangelię. Między pierwszym a drugim czytaniem występuje psalm, a przed Ewangelią odśpiewuje się aklamację „Alleluja”.
5 czerwca – Obrzędy wstępne , ich celem jest wprowadzenie zgromadzonych wiernych w całą liturgię, czyli przygotowanie do liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Obrzędy wstępne pomagają zawiązać wspólnotę między uczestniczącymi w Eucharystii.


Kochana Siosrto, w dniu Twoich imienin niech Dobry Bóg błogosławi Tobie za trud ,prowadzi Drogą Miłości do Bliźniego, podaje swoją Ojcowska dłoń w chwilach, kiedy Droga życia bywa zbyt kręta i trudna….dziekujemy Siostro za Twoją

pracę i modlitwę.


6 marca – Obrzędy wstępne (Ritus initiales) mające charakter wstępu, wprowadzenia, przygotowania, zwane są inaczej obrzędami otwarcia lub liturgią zgromadzenia. W miejscu poświęconym Eucharystię należy sprawować na ołtarzu; natomiast poza miejscem poświęconym można ją celebrować na odpowiednim stole, zawsze jednak przykrywa się go obrusem i korporałem oraz ustawia się na nim krzyż i świeczniki. W każdym kościele powinien być ołtarz stały, jasno i trwale wskazujący na Jezusa Chrystusa, który jest żywym kamieniem
7 lutego – Pragniemy odkrywać piękno liturgii oraz jej zakorzenienie zarówno w tradycji żydowskiej, kulturze pierwszych chrześcijan, jak i całej historii Kościoła. Niech nie będzie to jedynie poznanie intelektualne, lecz prowadzi do coraz większego umiłowania Mszy Św. i przez wiarę oraz miłość otwiera na tajemnicę eucharystycznej obecności Zmartwychwstałego.
6 stycznia – cztaliśmy i omawialiśmy List Apostolski “Admirabile signum”Ojca Świętego Franciszka o wartości i znaczeniu bożonarodzeniowego żłóbka
4 grudnia – po modlitwie dokończenie filmu: Bernadetta , Cud w Lourdes


6 listopada – krótka modlitwa i pierwsza część filmu: Bernadetta . Cud

w Lourdes – poruszająca opowieść o cudownych objawieniach, które odmieniły życie tysięcy ludzi . Od lutego do lipca 1858 roku, Matka Boża 18 razy objawia się Bernadetcie Soubirous, 14-latce z prowincjonalnego Lourdes na południu Francji. Do miasteczka zaczynają przybywać pielgrzymi, dochodzi do cudownych uzdrowień


6 października – krótka retrospekcja o pielgrzymce do Fatimy
4 września –  mdlitwa aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.


3 lipca – referowała s.Maria RSCJ. 102 lata temu trójce pastuszków objawiła się Najświętsza Maryja Panna. W chwili objawień Matki Bożej, Łucja de Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat. Cała trójka mieszkała w Aljustrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej. Objawienia miały miejsce na małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria, i znajdującym się dwa i pół kilometra od Fatimy. W znaczeniu duchowo-religijnym Fatima oznacza przypomnienie prawd wiary, zwrócenie uwagi na konieczność modlitwy – zwłaszcza różańcowej -pokuty i Komunii Świętej wynagradzającej.

Maryja przepowiada dzieciom, że będą musiały wiele wycierpieć lecz

łaska Boża ich nie opuści. Z Matką Bożą rozmawia tylko najstarsza

Łucja. Ona jedyna z trojga pastuszków widzi, słyszy i może mówić

do Maryi. Hiacynta tylko widzi i słyszy, Franciszek zaś jedynie widzi.

 

 


Temat rozważań 5 czerwca –   Na ziemiach polskich jedyne, zaakceptowane oficjalnie przez Kościół objawienia miały miejsce w Gietrzwałdzie. Trwały prawie trzy miesiące: od 27 czerwca do 16

września 1877 roku. Wizjonerkami były dwie dziewczynki – trzynastoletnia Justyna Szafryńska oraz dwunastoletnia Barbara Samulewska.

 

Spotkanie 1 maja – Gaudete et exsultate punkty 109 i następne
Spotkanie 3 kwietnia – Kto naprawdę chce swoim życiem oddać chwałę Bogu, kto naprawdę pragnie się uświęcić, aby jego życie oddawało cześć Świętemu, jest powołany do umartwiania się, poświęcania i trudzenia się, starając się żyć uczynkami miłosierdzia.


Spotkanie 5 marca – Orędzie papieskie na Wielki Post 2019

Papież Franciszek zaapelował w orędziu na Wielki Post do wiernych, by porzucili egoizm i “zapatrzenie się” w siebie i by zbliżyli się do tych, którzy są w trudnej sytuacji. Przestrzegł przed “pokusą pożerania wszystkiego”, by zaspokoić własną chciwość.


Spotkanie 6 lutego – Błogosławieni miłosierni,..; Błogosławieni czystego serca ,…; Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój … .
Spotkanie 6 stycznia – Papież Franciszek wskazuje, że „w gęstej dżungli przykazań i przepisów, Jezus tworzy wyłom, który pozwala rozróżnić dwa oblicza, ojca i brata”. Dlatego winniśmy szeroko okazywać miłosierdzie. By stać się „dobrym chrześcijaninem”, każdy z nas winien postępować zgodnie z nauką Ośmiu Błogosławieństw. Winniśmy także być aktywni, nie podważając zaangażowania innych chrześcijan.
Spotkanie 5 grudnia – Stanowimy „Święty Kościół grzesznych ludzi”, który stał się mieszkaniem Boga z ludźmi, oświecony chwałą Boga. Nie możemy zapominać, że „uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze, jesteśmy „świętymi w Chrystusie” – nigdy poza Nim! Zawsze aktualne zagrożenie dla chrześcijan wszechczasów stanowi wiara zamknięta w subiektywizmie własnego rozumu i uczuć (gnostycyzm), jak też stawianie na piedestale własnej woli z pominięciem łaski (pelagianizm).
Spotkanie 7 listopada – Papież pisze, że Łaska to pomoc Boża. Jest ona konieczna do osiągnięcia zbawienia. Nie jest jednak przymusem, stąd wynika potrzeba współpracy ze strony człowieka. Miłosierny Pan chce zbawić każdego człowieka, dlatego też – na tyle sposobów, ilu jest ludzi – powołuje każdego, by szedł za Nim drogą prowadzącą do szczęścia wiecznego.
Spotkanie 3 października: Zdaniem papieża, „cechą charakterystyczną gnostyków jest przekonanie, że dzięki swoim wyjaśnieniom mogą uczynić doskonale zrozumiałą całą wiarę i całą Ewangelię” . Papież uważa, że „kiedy ktoś ma odpowiedzi na wszystkie pytania, pokazuje, że nie podąża właściwą drogą i możliwe, że jest fałszywym prorokiem, który używa religii dla własnej korzyści .


Spotkanie 5 września: omawialiśmy Statut Róży Zywego Różańca.

Nazwa „Róże Żywego Różańca” oznacza: wspólnotę wierzących zjednoczonych przy Matce Bożej Różańcowej przez gorliwą modlitwę polegającą na medytacji tajemnic zbawienia. …

… Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

Statut

*

 

Spotkanie 4 czerwca: Papieska adhortacja jest wypełniona poradami praktycznymi , drogowskazami do świętości.

*

 

Spotkanie 9 maja:  Najnowsza adhortacja papieża Franciszka ” Gaudete et exsultate ” .  W swojej trzeciej adhortacji papież Franciszek  pisze o powszechnym powołaniu do świętości, zagrożeniach w jej realizacji, aktualności programu zawartego w Ewangelii Jezusa Chrystusa, niektórych cechach świętości w świecie współczesnym, a także koniecznej do jej osiągnięcia walce, czujności i rozeznaniu .

*

 

Spotkanie 4 kwietnia: Ukazanie się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie”. Maria Magdalena jest szczególnym świadkiem Zmartwychwstałego. «Widziałam Pana i to mi powiedział». Ta prawda daje nam pewność, że nie jesteśmy sami, że jest nadzieja i miłość, że wiara ma sens. Boża moc przezwycięża w życiu ciemności (grzech i słabość)  i wypełnia serce światłością i życiem zmartwychwstałego Jezusa

*

 


Na spotkaniu 7  marca, czytaliśmy i omawialiśmy Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post. …”Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy – pisze Ojciec Święty Franciszek. Zachęca też do włączenia się 9 i 10 marca w inicjatywę „24 godziny dla Pana” oraz skorzystania z możliwości adoracji i

Msze święte w intencji członków kół Żywego Różańca odbywają się w I piątek miesiąca i I Sobotę miesiąca o godz. 18.00. W I piątki miesiąca po Mszy Świętej Spotkania dla wszystkich członków i chętnych.

TAJEMNICE RADOSNE (w poniedziałki i soboty)

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Jezusa w świątyni

TAJEMNICE ŚWIATŁA (w czwartki)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

TAJEMNICE BOLESNE (we wtorki i piątki)

1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie
3. Cierniem ukoronowanie
4. Droga Krzyżowa
5. Śmierć na Krzyżu

TAJEMNICE CHWALEBNE (w środy i niedziele)

1. Zmartwychwstanie Jezusa
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

0 Comments