NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 16.04.2023

1. Nasza parafianka namalowała kopię obrazu Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego”. Wraz z mężem ofiarowała go parafii. Obraz będzie zawieszony w pomieszczeniu z konfesjonałem po lewej stronie kościoła. Dziękujemy za ten piękny dar.

2. Na Koronkę do Miłosierdzia Bożego zapraszamy dziś o godz. 15:00.

3. Dziś zgodnie z zapowiedzią wolontariusze będą zbierać datki na rzecz onkologicznego hospicjum dziecięcego.

4. Rodziców dzieci przed chrztem oraz osoby, które w najbliż­szym czasie pragną pełnić funkcję rodziców chrzestnych za­praszamy na konferencję chrzcielną w sobotę o godz. 19:00.

5. Z radością chcemy podzielić się informacją, że  ks. diakon Przemysław Winniak przyjmie święcenia kapłańskie 27 maja o godz. 10:00 w Archikatedrze Warszawskiej. Już dziś zapraszamy na mszę prymicyjną w naszej parafii w czwartek 1 czerwca o godz. 18:00.

6. Z naszej parafii odeszli do wieczności ś.p. Danuta Piotrowska, Anna Śmiałkowska i Stanisław Petrykowski. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu.

0 Comments