PARAFIALNY DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA

Najmłodsi są małżeństwem od roku, najstarsi mają już poważny staż: 64 lata wspólnego życia małżeńskiego.
Wszyscy składali Bogu dziękczynienie a wobec siebie nawzajem odnowili przyrzeczenia małżeńskie.
Bogu niech będą dzięki za ich życie, za ich dzieci, wnuków i prawnuków.
Kochani, niech Was Bóg dalej prowadzi i pogłębia Waszą miłość i oddanie do siebie nawzajem.

Wasz Proboszcz wraz z duszpasterzami.