Spotkania z historią prowadzi prof. Jan Żaryn

Spotkania z historią prowadzi prof. Jan Żaryn


profesor UKSW, pracownik Instytutu Historii Polski PAN, współtwórca i długoletni prezes Oddziału Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, wykłada również na Uniwerytecie Warszawskim. Specjalizuje się w dziejach najnowszych, a szczególnie w historii Kościoła katolickiego w Polsce

W przyszłą niedzielę, 15 maja
zapraszamy po Mszy Świętej wieczornej
na wykład Pana Profesora Jana Żaryna
pt. Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków (966-2016).

Dzień Żołnierzy Wyklętych – obchody 2014

1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim strzałem w tył głowy rozstrzelani zostali przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy. Data ich kaźni symbolicznie zamyka dzieje konspiracji niepodległościowej, zapoczątkowanej 27 września 1939r. w przededniu kapitulacji oblężonej przez Niemców Warszawy,

Członkowie Zarządu Białostockiego Okręgu WiN,
Obecny cykl wykładów : ” O potrzebie historii”
Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości.
Naród, który nie wierzy w wielkość, i nie chce ludzi wielkich, kończy się.
prymas Stefan Wyszyński
Obecny cykl wykładów – “Białe plamy historii – Kościół katolicki na uchodźstwie – 1945-1990 “.

• “Kościół na Zachodzie, Wielka Brytania – Londyn” – Ks. Inf. Michalskie, Wikariusza Generalny P.S.Z., ks.Staniszewski- Rektor Polskiej Misji Katolickiej. Instytut Polski Akcji Katolickiej, Katolicki ośrodek Wydawniczy „Veritas” , „P.K.S.U. Veritas”, „Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej”. Powstają pisma „Gazeta Niedzielna”. „Życie”, „Czyn Katolicki”, „Sodalis Marianus”, „Marianum w służbie”. Inicjator duszpasterz akademicki, publicysta i historyk, ks. dr Stanisław Bełch. prof.Paweł Skwarczyński, inż. Julian Wiśniewski, inż. Wojciech Dłużewski, płk Adam Kosiba, Stanisław Grocholski.
• Jan Bolesław Bielatowicz – prozaik, poeta, publicysta, krytyk literacki, redaktor, bibliograf, żołnierz II Korpusu, działacz polityczny, ks. Józef M. Bocheński, ks. Mieczysław Maliński, Stanisław Baliński, Jędrzej Giertych, Ferdynand Goetel, Marian Hemar, Paweł Hostowiec, Marian Kukiel, Jan Lechoń, Wacław Lednicki, Józef Łobodowski, Rafał Malczewski, Józef Mackiewicz, Zygmunt Nowakowski, Adam Pragier, Jan Rostworowski, Stanisław Stroński, Tymon Terlecki, Wiktor Weintraub, Ignacy Wieniewski, Kazimierz Wierzyński i Józef Wittlin
Spotkanie 06-04-2014

• „Żołnierze wyklęci” –

• zmiany tendencji nauczania w polskiej szkole po II wojnie światowej na podstawie lekcji historii
• Niezłomni ludzie Kościoła

• 09-11-2008 :„Dziewięćdziesiąta rocznica odzyskania niepodległości”
• 14-12-2008 :„Czy stan wojenny był koniecznością”
• 18-01-2009 :„Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945”
• 15-02-2009 :„W rocznicę okrągłego stołu”
• 15-03-2009 :„Ks. Jerzy Popiełuszko- męczennik miłości”
• 19-04-2009 :„Polskie Kresy Wschodnie – Pamiętamy”
• 17-05-2009 :„Na drodze do wolności 1979 – 1989 cz. I”
• 21-06-2009 :„Na drodze do wolności 1979-1989 cz. II”
• 18-10-2009: „Wybitni Polacy XX wieku – znani i zapomniani. Ks.Jerzy Popiełuszko.”
• 15-11-2009: „Roman Dmowski w rocznicę odzyskania niepodległości”.
• 13-12-2009: „Stanisław Kasznica – Ostatni Komendant Narodowych Sił Zbrojnych”.
• 2010-02-21: „Generał Elżbieta Zawacka”- „ZO”.
• 2010-03-14: „Pokolenie opozycji lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku”.
• 2010-04-11:„Pokolenie opozycji lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku”. Część II.
• 2010-05-23: „Geneza Solidarności – w 30 rocznicę”.
• 2010-06-20: „Kościół wobec Solidarności w latach osiemdziesiątych”.
• 23-01-2011: Kościół wobec Solidarności w latach osiemdziesiątych cz. II”
• 26-06-2011: „Niezłomni Księża Kościoła”
• 23-10-2011:”O potrzebie historii”.
• 20-11-2011: „Wybitni Polacy XX wieku – znani i zapomniani”
• 18-12-2011: „Niezłomni Księża Kościoła cz. II”
• 29-01-2012:” O potrzebie historii cz. III”.
• 26-02-2012: „Żołnierze wyklęci”
• 18-03-2012:„Żołnierze Wyklęci – Narodowe Siły Zbrojne”.
• 22-04-2012: „Na Poważanie”.
• 17-06-2012: „W 25 rocznicę Pielgrzymki Jana – Pawła II do Polski”
• 25-11-2012: „trzy rocznice: Powstanie Listopadowe, zamach na Gabriela Narutowicza, stan wojenny”
• 20-01-2013: „150-ta rocznica Powstania Styczniowego”
• 17-02-2013: “Żołnierze wyklęci”
• 21-04-2013: „70 rocznica wybuchu zbrojnego czynu prowadzonego przez Źydowski Związek Bojowy”.
• 09-06-2013: „130 Rocznica pierwszego wydania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza – refleksję nad twórczością powstałą „ku pokrzepieniu serc” .”
• 20-10-2013: “Znaczenie Kościoła na wychodźstwie przed 1945r , abp Józef Gawlina, kard. August Hlond”
• 01-12-2013: “Kościół na Emigracji” -Kościół i Hospicjum św. Stanisława B.M. przy via delle Botteghe Oscure służy jako centralne miejsce duszpasterstwa polskiego w Rzymie. Od roku 1948 do 2003 przy Kościele istniał Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Emigracyjnego i Polonijnego. Delegaci Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego ds. duszpasterstwa emigracji: kard. Władysław Rubin, abp. Szczepan Wesoły.
• 19-01-2014 “Kościół na Wschodzie” – ks. bp Szelążek , ks.Bronisław Drzepecki, ks.Władysław Bukowiński, ks.Andrzej Gładysiewicz, ks.Remigiusz Kranec, ks.Antoni Chomicki, ks.Józef Kuczyński, ks.Stanisław Szczypta, s. Wanda Boniszewska
• 16-02-2014 “Kościół na Zachodzie, Niemcy i Wielka Brytania” – ks. infułat Edward Lubowiecki, ks. prałat Bronisław Michalski, ks.Staniszewski,

0 Comments