Krąg Biblijny

 

 

 


Krąg biblijny

opiekun ks. Karol Alexandrowicz,

 


Na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Kręgu Biblijnego zapraszamy w środę o godz. 19:00 . Zapraszamy wszystkich, którzy chcą dołączyć się do tego grona.

 


tematy spotkań :

8 czerwca “Podstawy biblijne kultu eucharystycznego”.
26 maja “Szczególne miejsca nad Jeziorem Galilejskim”.
14 kwietnia „Trzy Maryje”
24 lutego
10 lutego – „Kuszenie na pustyni “
27 stycznia – „Chrzest Pański”
6 stycznia – “Mędrcy ze Wschodu”.
16 grudnia – “Małżeństwo w nauczaniu św. Pawła Apostoła”
2 grudnia – Małżeństwo uczniów Jezusa -Kleofasa i Marii.
14 października 2020  – “Małżeństwo Abrahama i Sary”.
23 września 2020 – “Księga Tobiasza”
9 września 2020 – “Księga Pieśń nad Pieśniami” należy do ksiąg mądrościowych, ponieważ zajmuje się tak ważnym przejawem życia ludzkiego, jakim jest miłość mężczyzny i niewiasty, aby być razem do końca życia – prowadził ks. Karol
28 maja 2020 – XII Tydzień Biblijny transmisja na 
27 listopada – “Księga Abdiasza” – P. Jola M.
13 listopada – “Księga Jonasza” – P. Jola M.
23 października “Księga Ozeasza” cz.II s. Maria rscj;
09 października “Księga Ozeasza” cz. I s. Maria rscj;
1 czerwca – pielgrzymka do Zuzeli i Loretto .
22 maja – Medytacja chrześcijańska – prowadził ks. Karol
27 luty – Gietrzwałd, objawienia i przesłanie. Peowadziła p.Jola
13 luty – Baruch, prorok Starego Testamentu, syn Neriasza, a uczniem i wiernym towarzysz proroka Jeremiasza. Prowadziła s. MAria rscj.
16 grudnia spotkanie OPŁATKOWE – galeria
28 listopada – “Wdowa” , prowadziła s.Maria rscj
14 listopada – “Żona” , prowadziła s.Maria rscj
24 października – ” MARYJA” , prowadziła s. Maria rscj
13 października – odbyliśmy pielgrzymkę do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej
10 października – ” MATKA” , prowadziła P. Jola
26 września – “PANNA”, prowadził ks. Karol
13 września – “EWA” prowadził ks. Karol
21 czerwca : spotakanie formacyjno – organizacyjne. 
14 czerwca : Ks Karol – Temat spotkania ” Liturgia” . Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. KL10
24 mja: p. Hania – O Eucharystii, która jest nie tylko Chlebem Życia. Pani Hania przedstawiałała multimedialną prezentację dotyczącą Cudów Eucharystycznych. Cud ten jest nierozerwalnie połączony z jedną z największych tajemnic wiary, z przeistoczeniem chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa podczas Eucharystii. Cud eucharystyczny poprzez swoją dosłowność uświadamia nam realność tej przemiany, która dokonuje się na ołtarzu podczas konsekracji Eucharystia pokazuje nam, jak niewiele posiadamy, jak mało możemy uczynić bez Jezusa Chrystusa. Samo przyjmowanie Komunii Świętej może przynieść nam niewiele. Jeśli obrzędów religijnych nie łączymy z uczynkami, z pomocą bliskim, chorym i potrzebującym, to tym samym nie zanosimy obecności Jezusa dalej. Takim był Carlo Acutisa, zmarły w opinii świętości w 2006 w wieku 15 lat. Codzienna Msza św. i komunia, adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa, posługiwanie ubogim w miejscowej stołówce Caritas i zajmowanie się dziećmi w oratorium to jego codzienne zadanie. „Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie” (Carlo Acutis)
10 mja: p.Jola cd.  informacji dotycząych XTygodnia Biblijnego oraz roważania na temat Darów Ducha Świętego. P.Jola przypomniała o bardzo wartościowym nabożeństwie odprawianym w okresie Wielkanocy, jego forma podobna jest do nabożeństwa Drogi Krzyżowej, to Droga Światła – Via Lucis
26 kwietnia: p.Jola – Pismo Święte – Czymś wyjątkowym jest przemawianie Boga do człowieka przez zapisane słowo Boże, którym jest Biblia.. Lektura Biblii jest fascynującą przygodą poznawania coraz lepiej Boga, Jego zamiarów i Jego słowa. Jest to też najzdrowszy pokarm, jakim możemy żywić naszą wiarę, umacniać naszą nadzieję i karmić miłość. Część druga spotkania dotyczyła X Tydnia Biblijnego , którego hasłem były słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
12 kwietnia: Ks. Karol – Natura Boga czyli Kim jest Bóg.
Ponieważ Bóg jest absolutną dla nas tajemnicą Jego rzeczywistość przekracza wszelkie nasze możliwości poznawcze. Doświadczenie Boga można podzielić na dwie grupy, doświadczenie Boga immanentnego i doświadczenie Boga transcendentnego. Wymiar immanentny wiąże się z doświadczeniem zmysłowym; wymiar transcendentny zakłada doświadczenie duchowe, nadprzyrodzone. Bóg Jest Osobą, jest Kimś, do kogo możemy mówić “Ty”, Kimś, kto jest nam bliższy niż ja sam sobie. Kimś, kto jest naszym Ojcem, Bratem, do kogo możemy się ze wszystkim zwracać, kogo możemy o wszystko prosić, kogo powinniśmy wielbić i kochać nade wszystko.
8 marca: p.Jola – Ogród Getsemani, Góra Oliwna – święta przestrzeń w Piśmie Świętym.
23 listopada: p. Janina – Apokalipsa św. Jana, każde słowo „Apokalipsy” zawiera tajemnicę a Prorok głosi Boga, którego istnienie i panowanie ma zasięg absolutny.
9 listopada: Ks. Karol – co Pisma Święte mówi o spowiedzi?
26 października: p.Jola – Świątynia Jerozolimska jako miejsce spotkania z Bogiem, miejsce modlitwy i składania ofiar, Ofiara Krzyża.
12 października: p. Hania – zaproszeni na ucztę, zaproszenie wysłane zostało najpierw do narodu wybranego, który je odrzucił i na ucztę nie przyszedł, a czy my dbamy o naszą szatę w której idziemy na ucztę, szatę w duchową otrzymaną w momencie chrztu?
28 września: p. Lucynka – „grzech pokoleniowy” i „uzdrowienia międzypokoleniowe” czy kary za niegodziwość ojców przechodzą na synów i wnuków?

 

tematy spotkań :

13 luty – Baruch, prorok Starego Testamentu, syn Neriasza, a uczniem i wiernym towarzysz proroka Jeremiasza. Prowadzi ks. Karol
27 luty – Joel drugi z grona dwunastu proroków mniejszych. Prowadzi s.Maria rscj
13 marca – Amos, najwcześniejszyze starotestamentalnych proroków. Prowadzi p.Jola
13 luty – Baruch, prorok Starego Testamentu, syn Neriasza, a uczniem i wiernym towarzysz proroka Jeremiasza. Prowadziła s. MAria rscj.
16 grudnia spotkanie OPŁATKOWE – galeria
28 listopada – “Wdowa” , prowadziła s.Maria rscj
14 listopada – “Żona” , prowadziła s.Maria rscj
24 października – ” MARYJA” , prowadziła s. Maria rscj
13 października – odbyliśmy pielgrzymkę do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej
10 października – ” MATKA” , prowadziła P. Jola
26 września – “PANNA”, prowadził ks. Karol
13 września – “EWA” prowadził ks. Karol
21 czerwca : spotakanie formacyjno – organizacyjne. 
14 czerwca : Ks Karol – Temat spotkania ” Liturgia” . Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. KL10
24 mja: p. Hania – O Eucharystii, która jest nie tylko Chlebem Życia. Pani Hania przedstawiałała multimedialną prezentację dotyczącą Cudów Eucharystycznych. Cud ten jest nierozerwalnie połączony z jedną z największych tajemnic wiary, z przeistoczeniem chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa podczas Eucharystii. Cud eucharystyczny poprzez swoją dosłowność uświadamia nam realność tej przemiany, która dokonuje się na ołtarzu podczas konsekracji Eucharystia pokazuje nam, jak niewiele posiadamy, jak mało możemy uczynić bez Jezusa Chrystusa. Samo przyjmowanie Komunii Świętej może przynieść nam niewiele. Jeśli obrzędów religijnych nie łączymy z uczynkami, z pomocą bliskim, chorym i potrzebującym, to tym samym nie zanosimy obecności Jezusa dalej. Takim był Carlo Acutisa, zmarły w opinii świętości w 2006 w wieku 15 lat. Codzienna Msza św. i komunia, adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa, posługiwanie ubogim w miejscowej stołówce Caritas i zajmowanie się dziećmi w oratorium to jego codzienne zadanie. „Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie” (Carlo Acutis)
10 mja: p.Jola cd.  informacji dotycząych XTygodnia Biblijnego oraz roważania na temat Darów Ducha Świętego. P.Jola przypomniała o bardzo wartościowym nabożeństwie odprawianym w okresie Wielkanocy, jego forma podobna jest do nabożeństwa Drogi Krzyżowej, to Droga Światła – Via Lucis
26 kwietnia: p.Jola – Pismo Święte – Czymś wyjątkowym jest przemawianie Boga do człowieka przez zapisane słowo Boże, którym jest Biblia.. Lektura Biblii jest fascynującą przygodą poznawania coraz lepiej Boga, Jego zamiarów i Jego słowa. Jest to też najzdrowszy pokarm, jakim możemy żywić naszą wiarę, umacniać naszą nadzieję i karmić miłość. Część druga spotkania dotyczyła X Tydnia Biblijnego , którego hasłem były słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
12 kwietnia: Ks. Karol – Natura Boga czyli Kim jest Bóg.
Ponieważ Bóg jest absolutną dla nas tajemnicą Jego rzeczywistość przekracza wszelkie nasze możliwości poznawcze. Doświadczenie Boga można podzielić na dwie grupy, doświadczenie Boga immanentnego i doświadczenie Boga transcendentnego. Wymiar immanentny wiąże się z doświadczeniem zmysłowym; wymiar transcendentny zakłada doświadczenie duchowe, nadprzyrodzone. Bóg Jest Osobą, jest Kimś, do kogo możemy mówić “Ty”, Kimś, kto jest nam bliższy niż ja sam sobie. Kimś, kto jest naszym Ojcem, Bratem, do kogo możemy się ze wszystkim zwracać, kogo możemy o wszystko prosić, kogo powinniśmy wielbić i kochać nade wszystko.
8 marca: p.Jola – Ogród Getsemani, Góra Oliwna – święta przestrzeń w Piśmie Świętym.
23 listopada: p. Janina – Apokalipsa św. Jana, każde słowo „Apokalipsy” zawiera tajemnicę a Prorok głosi Boga, którego istnienie i panowanie ma zasięg absolutny.
9 listopada: Ks. Karol – co Pisma Święte mówi o spowiedzi?
26 października: p.Jola – Świątynia Jerozolimska jako miejsce spotkania z Bogiem, miejsce modlitwy i składania ofiar, Ofiara Krzyża.
12 października: p. Hania – zaproszeni na ucztę, zaproszenie wysłane zostało najpierw do narodu wybranego, który je odrzucił i na ucztę nie przyszedł, a czy my dbamy o naszą szatę w której idziemy na ucztę, szatę w duchową otrzymaną w momencie chrztu?
28 września: p. Lucynka – „grzech pokoleniowy” i „uzdrowienia międzypokoleniowe” czy kary za niegodziwość ojców przechodzą na synów i wnuków?

 

Przyjmijmy otwartym sercem Naszego Nowego Opiekuna, ks. Karola Alexandrowicza.

Życzmy ks. Karolowi

obfitości łask i błogosławieństwa na każdy dzień pracy.

Niech Maryja, Matka Kapłanów ma go w Swojej opiece.

Szczęść Boże !!!

 


Drogi Księże Dariuszu

„Ufność Bogu.
Z całego serca Bogu zaufaj
Nie polegaj na swoim rozsądku,
Myśl o Nim na każdej drodze
A On twe ścieżki wyrówna”
Prz3,5

Po wspaniałych latach zostawiasz Parafię św. Zofii, Magdaleny Barat by zgodnie z wolą Biskupa iść do innych parafii. To tam dzisiaj potrzebuje Cię Chrystus. Tam potrzebuje Twoich rąk by mógł dalej błogosławić, Twojego serca, by mógł dalej kochać

i Twoich ust, by mógł dalej mówić.
Dziękujemy więc dziś za Twoją prawdziwie kapłańską postawę.
Za Twoją pracę pośród nas i dla nas. Często niezauważalną przez nikogo. Wytrwałą. Twórczą. Być może niejednokrotnie zroszoną łzami, które widział tylko Bóg.
Dziękujemy za Twoje mądre i wyważone kazania. Jesteś i pozostaniesz kojarzony przede wszystkim jako doskonały kaznodzieja. Dziękujemy, że dzieliłeś się z nami swoimi przemyśleniami nie tylko w niedziele, ale również w dni powszednie.W naszych sercach i pamięci zawsze będziesz wzorem, przyjacielem i autorytetem w budowaniu wspólnoty – Kościoła, który jest naszym domem.
Życzymy zdrowia, siły, wytrwałości i błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze kapłańskiej.
Zapewniamy o naszej modlitwie przez wstawiennictwo Maryi Panny Królowej Polski. Niech Maryja Matka Kapłanów obdarza Cię swoją miłością.

“Synu, jeśli masz zamiar służyć Panu(…) przylgnij do Niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały! (…) Bądź Mu wierny, a On zajmie się Tobą” Syr 2,1-4

 


78

 


Serdecznie dziękujemy p. Ewie i p. Krzysztofowi za organizację i przyjęcie naszej grupy na ostatnie spotkanie przed przerwą urlopową. To już tradycja, że z wielkim zaangażowaniem i bezinteresownie przygotowaliście się do „najazdu” Kręgu Biblijnego.
Ale ten wieczór był dla nas wszystkich wyjątkowy. Żegnaliśmy ks. Dariusza dziękując za wspólnie spędzone chwile, za przekazane Słowo Boże , za pogłębienie znajomości prawd wiary i moralności chrześcijańskiej, pomoc w przezwyciężeniu trudności, znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania.

Kochani, Ewo i Krzysztofie, okazana przez Was dobroć pozostanie na długo w naszych sercach i pamięci. Przekazujemy najserdeczniejsze podziękowania oraz życzymy, aby czynione przez Was dobro zawsze powracało z podwójną siłą.

 


Żyjcie w nadziei wierze i miłości,
cnota niech zdobi mieszkania próg,
bo pokój szczęścia tylko tam gości,
gdzie w sercach Małżonków – Miłość i Bóg.

Szcęść Boże naszej koleżance, Ani oraz Piotrowi od całej wspólnoty

 


Modlitwa przed czytaniem i roważaniem Pisma Świętego

 


Dla Biblii prawdziwa jest modlitwa serca, czyli ta, która wznosi się z samego centrum osoby i z głębi życia.

 


*

 


Serdeczne Bóg zapłać wszystkim uczestnikom za przepiękną pielgrzymkę do Płocka i Czerwińska w dniu 1 października. Za niezapomniane wrażenia wizualne i niezatarte wrażenia duchowe. Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku i homilia głęboko zapadły nam w sercu i długo będziemy o nich pamiętać. Usłyszane słowa zmusiły każdego z nas do osobistej analizy tego, co było istotą pielgrzymki oraz dały możliwość podziękowania w sercu za Dobro, które uzyskaliśmy. Składamy podziękowania pełnemu energii ks. Dariuszowi za opiekę duchową, otwartości, pogodę ducha, uśmiech i życzliwości dla ludzi oraz prawdziwą żywą wiarę. Podziękowania należą się również Pielgrzymom za ciepło i życzliwość, wyrozumiałość, bo program był napięty a każda godzina przynosiła kumulację nowych doświadczeń i wrażeń. Niezapomniane dni. Ten czas pielgrzymowania pozwolił lepiej zrozumieć własną godność, lepiej poznać własne wnętrze i głębiej zrozumieć sens naszego pielgrzymowania na ziemi. Wartości tych nie sposób zrozumieć bez Jezusa i Maryi.
Bóg zapłać za wszystko. Za niespodzianki takie jak nawiedzenie Sanktuarium w Niepokalanowie , za obejrzenie Panoramy 1000-lecia i za możliwość modlitwy w Kaplicy Świętego Maksymiliana.

 


*

 


Z wielką radością, przed przerwą urlopową, mogliśmy raz jeszcze podziękować Bogu, który pozwolił nam przeżyć razem rok we wspólnocie.
Wieczorem 16 czerwca, spotkaliśmy się na wspólnej Mszy św. i modlitwie, a następnie zgromadziliśmy wokół stołu u p. Ewy i p. Krzysztofa, aby wziąć udział w radosnej, braterskiej agapie. Była ona zwieńczeniem całego roku formacyjnego, czymś w rodzaju podsumowania. Mieliśmy okazję do radowania się, wspólnie w tak licznym gronie, co wywarło poczucie bycia częścią mocno zżytej wspólnoty.
Dziękujemy ks. Dariuszowi za opiekę, za przybliżenie Słowa Bożego i lepsze Jego poznanie oraz za duchowe przewodnictwo.
Słowa podziękowania kierujemy też do p. Asi, p. Leonarda, p. Ewy, p.Elwiry, nieobecnych na spotkaniu. Kochani jesteś w naszych sercach.
Wszystkim, dzięki którym udało się zrealizować ten wspólnie spędzony czas, serdeczne Bóg zapłać. Gospodarzom, p.Ewie i p.Krzysztofowi, oraz p.Lucynce p.Lidii, p.Janinie, p.Hani, p.Joli, p.Katarzynie, p.Ani, p.Kasi, p.Adamowi, p.Krzysztofowi, p.Romanowi, p.Janowi,
Niech będzie uwielbiony Pan Bóg, gdyż wielkie rzeczy czyni dla z nas każdego dnia. 16-06-2016

 


*

 


Stało się już tradycją Kręgu Biblijnego, że ostatnie spotkanie w roku katechetycznym to połączenie uczty dla ducha z ucztą dla ciała.
Serdecznie dziękujemy naszym gospodarzom i przyjaciołom – pani Ewie i panu Krzysztofowi za zaorganizowanie spotkania. Jak zwykle okazaliście nam wiele serca, serdeczności i gościnności.
Chcemy również podziękować ks. Dariuszowi za naukę, która przybliża nas do poznania Pana Jezusa. Bóg zapłać!
Dziękujemy również wszystkim uczestnikom, którzy z wielkim entuzjazmem włączyli się w organizowanie tego spotkania.
Do zobaczenia po wakacjach. Szczęść Boże! 28-06-2015

 

 

 

Przed czytaniem Pisma Świętego.

“W Piśmie Świętym szukajmy prawdy, a nie krasomóstwa. Biblia powinna być czytana w tym samym duchu, w jakim została napisana. Dociekliwość niekiedy przeszkadza nam w czytaniu Pisma Świętego, bo wolimy roztrząsać i dyskutować o tym, co powinno w nas wnikać, co należy przyjąć w prostocie ducha. Jeżeli chcesz wynieść pożytek z lektury, czytaj z prostotą i pokorą i wiarą, i nie staraj sie uchodzić za uczonego w Piśmie. Nie bój się pytać i wsłuchuj sie w pilnie w słowa.” Tomasz a Kempis, De imitatione Christi

 

 

Przez ostatnie lata Przewodnikiem naszych pielgrzymek jest ks. Dariusz – opiekun Kręgu Biblijnego. Pragniemy szczególnie podziękować Księdzu za pomysł i zorganizowanie 3 października pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach.
Dziękujemy, za wszelki włożony trud, za organizację od strony duchowej i logistycznej, za pomysły, za zaangażowanie. Pielgrzymi wiele razy doświadczali od Księdza dobrego słowa, uśmiechu, życzliwości. Niech Matka Boża, Matka Kapłanów wyprasza potrzebne łaski na kolejne lata kapłańskiego życia, zwłaszcza łaski nieugiętej wiary. Zawsze z wielką radością będziemy brać udział w pielgrzymkach organizowanych przez Księdza w kolejnych latach naszego pielgrzymowania i zapewniamy o pamięci modlitewnej. Bóg zapłać i Szczęść Ci Boże Drogi Księże Dariuszu.
Dziękujemy również wspaniałym, odważnym niewiastom biorącym udział w modlitwie różańcowej oraz w modlitwie wiernych s. Zofii, s. Antoninie, s. Urszuli, s. Kasi J., s. Kasi K. i s. Ani.
Osobno gratulujemy najmłodszemu pielgrzymowi, bratu Danielowi.

 


23 maja 2015r uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Sanktuarium Świętej Rodziny w Studziannie, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy i Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej

Bogu dziękujemy za księdza Dariusza, który zorganizował i poprowadził tę niezwykłą pielgrzymkę, za wszelkie dobro jakiego doświadczyliśmy. Za prowadzone modlitwy w autokarze, za ogromnie wzruszające a głoszone w różnych momentach Pielgrzymki Słowo Boże, za rozważania Ewangelii, które w trafiały do serca.

“Są rzeczy, w które trzeba wierzyć, by je zobaczyć;
są chwile, które trzeba przeżyć, by w nie uwierzyć;
są ludzie, którzy dowodzą, że istnieje:
– wiara, nadzieja i miłość niosące z sobą prawdę.”

Dziękując za wspólnie przeżyte głębokie i duchowe oraz niezwykłe chwile życzę, by każdy pielgrzym codziennie znajdował dowody umacniające go w wierze w człowieka i w naszego Stwórcę.

 

 

W sobotę 14 marca braliśmy udział w pielgrzymce do grobu i muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 


28 października nasi Przyjaciele z Kręgu Biblijnego obchodzili 50-tą rocznicę Sakramentu małżeństwa. Po Mszy św. mogliśmy złożyć Im życzenia: Złoci Jubilaci, bądźcie zawsze solą ziemi i światłem świata na wzór samego Jezusa Chrystusa, który okazywał swoją miłość pełną ofiary wszystkim ludziom i nadal umacnia taką miłością wspólnoty rodzinne, aby mogły być dla współczesnego świata znakiem nieskończonej miłości Boga. Życzymy, żeby dzisiejsza Eucharystia pogłębiła waszą miłość, wiarę i spotęgowała nadzieję. Żebyście każdego dnia mogli dziękować Bogu za to, co się dokonało w Waszym życiu. Aby decyzja o zawarciu przed laty Sakramentu małżeństwa w Kościele była odpowiedzią na powołanie, wyznaczone przez Boga w Trójcy Jedynego, który stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, aby będąc jedno, byli obrazem Jego jednoczącej Miłości.

 

 

 


26 czerwca byliśmy gośćmi u p.Ewy i p.Krzysztofa. Było to ostatnie przed wakacjami spotkanie członków i sympatyków Kręgu Biblijnego. Podczas tej uroczystości urzekła wszystkich otwartość ze strony gospodarzy i radość gości, przede wszystkim tych, którzy w tym roku po raz pierwszy pojawili się na takich spotkaniach. W tej grupie nikt nie poczuje się samotny lub niechciany. Istnieje w niej szczera, serdeczna więź z Bogiem w modlitwie osobistej i wspólnotowej – liturgicznej, staje się ona źródłem Życia każdego z nas.
W czasie spotkania przeżyliśmy niezapomniane chwile. Agapa przygotowana przez gospodarzy (aż palce lizać, to co przygotowali) i wspaniałości przyniesione przez pozostałych uczestników sprawiały, że zostaliśmy pokrzepieni na ciele, na całe wakacje.
Pozostaje tylko podziękować całemu Kręgowi, za wasze świadectwo, za waszą modlitwę, za uczestnictwo we wspólnych Eucharystiach a następnie spotkaniach. Dziękujemy wszystkim obecnym osobiście i duchowo za postawę, pełną ewangelicznej nadziei i życiowej radości, którą daje Boża miłość. Dziękujemy za to, że chcecie się tą miłością dzielić z drugim człowiekiem.
Szczególnie serdecznie dziękujemy ks. Dariuszowi, za modlitwy w naszej intencji, za przekazywane nam słowo Boże, które nas wszystkich pokrzepia i umacnia w wierze. Jesteś naszym nauczycielem, który daje nam: siebie, swoją mądrość, życzliwość, dobroć, swoją niestrudzoną energię. Swoje czułe i wrażliwe serce.
Na cały okres wakacji niech nas wspomaga Najświętsza Maryja Panna, a łaska Boża zawsze towarzyszy.

Na zakończenie, przypominamy: spotkania otwarte są dla wszystkich, chcących pogłębić swoją wiarę.
„Kościół czeka, a jego drzwi są otwarte”

 

 


Trudno mi oprzeć się chęci podsumowania spotkań u Ewy i p. Krzysztofa i ostatnio u p. Hani i p. Romana. Niezależnie od wybranej perspektywy, uderza wręcz spostrzeżenie, że więzy między nami odznaczają się silną i żywą dynamiką, że dodajemy Chrystusa do naszego życia, dodajemy wiarę, nadzieję, miłość. Czuliśmy się jak Wieczerniku, nakarmieni chlebem Słowa i Ciała, ciszą i pokojem Ich Domu. Gospodarze otwierają swoje domy i serca. Jest im za co dziękować. Dlatego dziękujemy im,
Serdecznie dziękujemy!
Wszystkim pozostałym chcę podziękować za zaangażowanie
Dziękując raz jeszcze Wszystkim za przybycie i czynny udział w spotkaniach, chciałbym zakończyć słowami:
Jak dobrze Ci dziękować Panie i śpiewać Psalm Twemu Imieniu:
– za ten błogosławiony czas jaki nam dałeś
– że w tej oazie spokoju, wolności i ogromnej miłości, radości i spontaniczności – mogliśmy napełnić się Bożą mocą i na nowo powierzyć Jezusowi dalsze życie.
Wszystkim i każdemu z osobna przekazuję serdeczny uścisk w Jezusie i z Jezusem.

 

w dniu 27 września 2014r miała miejsce pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce. Całość prowadził ks. Dariusz.

I tu, składamy Księdzu podziękowania, za trud włożony przez Księdza, za głoszenie Słowa, za niezapomniane rekolekcje w drodze i sprawowaną Eucharystię. Za wspieranie pielgrzymów i ukazywanie właściwego kierunku poruszania się po drogach Pańskich. Dziękujemy Księdzu za Jego otwartość i życzliwość, a także wyrozumiałość.
Pragniemy podziękować serdecznie też Wszystkim za udział w pielgrzymce. Mamy nadzieję, że te kilka, choć krótkich, ale treściwych chwil pielgrzymkowych wniesie ożywienie i duchową radość do życia osobistego i rodzinnego Wszystkich Uczestników Pielgrzymki.
Chwała Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu za to, czego doświadczyliśmy tego dnia za wstawiennictwem NMP.

 

w dniu 5 października 2013r odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania Księdzu Dariuszowi, za opiekę duchową i słowo Boże w czasie naszej pielgrzymki. W ciągu tych zaledwie kilku godzin dowiedzieliśmy się tak dużo! Doprowadziło to u wielu z nas, do zmiany spojrzenia na własne życie. Takie ubogie we własnych oczach – a tak bogate w oczach Boga. Jesteśmy pełni wrażeń duchowych i estetycznych, podbudowani radością wypływającą z wykonywania „posługi” przez Księdza. Serdecznie gratulujemy takiego zaangażowania w przekazywanie źródeł wiary. Dla ludzi, którzy ciągle szukają i pragną odnowić swoją wiarę, by stała się chociaż jak ziarnko gorczycy usłyszane słowa są drogowskazem.
Niech Pan Bóg obdarza Księdza zdrowiem i wszelkim dobrem!

0 Comments