Duchowa adopcja dziecka poczętego

Dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypominając doniosłą chwilę, kiedy Matka Boża, posłuszna wezwaniu Nieba, godzi się zostać Matką Jezusa Chrystusa. W 1995 r., dokładnie 25 marca, została ogłoszona przez Jana Pawła II encyklika „Evangelium vitae”. To w niej zawierała się sugestia polskiego papieża, by w związku z uroczystością Zwiastowania Kościół każdego roku potwierdzał świętość życia. Papież napisał wówczas: „proponuję (…), aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…). Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej” (nr 85).


Pierwszy w Polsce Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego powstał 30 lat temu w paulińskim kościele Świętego Ducha w Warszawie. Kilka miesięcy wcześniej – 1987 r. w tym kościele zostało złożone pierwsze grupowe przyrzeczenie duchowej adopcji. Istotę modlitwy wyjaśnia przyrzeczenie składane przez każdego, kto chce się włączyć w to dzieło. „Postanawiam mocno i przyrzekam, że biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu…”. Osoba podejmująca to zobowiązanie odmawia codziennie jedną, dowolnie wybraną, tajemnicę różańcową – „Ojcze nasz” i 10 „Zdrowaś Maryjo” – oraz specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców

 

 Codzienna modlitwa w dziele Duchowej Adopcji:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

0 Comments