Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Najbliższe spotkanie odbędzie się 30 października po wieczornej Mszy św. ok godz. 19.10

Tematem spotkania była VI Katecheza : „ Nowa ewangelizacja w kontekście sekularyzacji i dechrystianizacji społeczeństw” . Prowadził p.Henryk Klata

Nakaz Chrystusa skierowany do apostołów „ Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię ” (Mk16,15) jest nadal aktualny i skierowany do wszystkich, którzy sami żyją Ewangelią.

Ewangelizacją trzeba otoczyć tych, których religijność jest pozbawiona relacji z żywym Bogiem, takich chrześcijan których przynależność do Kościoła i związek z Ewangelią mają charakter wyłącznie formalny
Istotnym krokiem dla ewangelizatora jest otwarcie się na ludzi. Dzięki rezygnacji ze skupiania się na sobie i uwolnieniu od osobistego toku myślenia. Możemy pomóc ewangelizowanym odkryć wszelkiego rodzaju bogactwa, jakimi Bóg ich obdarzył, a także pobudzać tęsknotę za Bogiem
Każdy ewangelista musi pamiętać, iż najskuteczniejszym sposobem ewangelizowania jest świadectwo życia.

„ Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludziom” św.Jan Paweł II- Redemptoris missio

Na stronie Akcji Katolickiej AW, możemy odsłuchać wygłoszone referaty dotyczące Społecznego wymiaru nauczania Kościoła .

SIEDZIBA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

ul. Puławska 95, 02-595 Warszawa

(Budynek starej plebanii par. św. Michała Archanioła),

Dyżury sekretariatu DIAK:

Poniedziałek w godz. 10.00-13.00;

Czwartek: w godz. 14.00-17.00.

Spotkanie z Prezesem Zarządu DIAK i z Księdzem Asystentem
– po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Telefon: 608 425 949, 22 646 37 76.

e-mail:  sekretariat@warszawa.ak.org.pl

29 lutego 2012r obchodziliśmy 15 rocznicę działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego,
dzięki której otrzymałem dar wiary
i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła świętego.

Dziękuję Ci, Panie, za powołanie mnie do apostolstwa
i umacnianie mnie w nim.

Dziękuję Ci Boże za obdarzenie mnie charyzmatem
głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi
w łączności z moim biskupem i proboszczem.

Przeżywam wielkość mego powołania,
lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją.
Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata,
byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.

Spraw, bym czynni uczestniczył w życiu Kościoła i Ojczyzny.
Dodawaj mi sił i mądrości,
bym modlitwą i apostolską działalnością
uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, pracę,
wypoczynek i całe życie społeczne.

Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego,
bym Twoją pomocą wsparty
potrafił formować siebie i innych
w duchu Ewangelii i nauki Kościoła Katolickiego.

Spraw, bym apostołując w Akcji Katolickiej
był dyspozycyjnym,wiernym podjętym postanowieniom,
gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święta Maryjo Królowo Apostołów – Módl się na nami!
Święty Andrzeju Bobolo – Módl się za nami!
Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati – Módl się za nami!
Błogosławiony Stanisławie Starowieyski – Módl się za nami!

0 Comments